Primary School Hostel | Laerskoolkoshuis


Koshuisbrakkie

Boodskap van die huismoeder

Welkom terug aan die ou leerders en 'n hartlike welkom aan die nuwe leerders. Ons hoop die vakansie was rustig en die feestyd opwindend en het aan almal se verwagtinge voldoen. Ons hoop hierdie jaar gaan baie opwindende en baie gelukkige tye mee bring.

Die Koshuislewe?

Klokke, reëls, vaste studietye!
Gedeelde badkamers, geen eie kamers nie. Neem deel, ons waarborg die herinneringe sal van onskatbare waarde wees. Dit maak die koshuislewe sooooo interessant en verbreed horisonne. 'n Kamermaat, kattekwaad in 'n kits, kameraadskap, vriendskappe lewenslank, word gebou .


Contact Us - Kontakbesonderdhede:

Jan van Riebeeckweg 186 | Oudtshoorn | 6620
044 272 6155
pinehurstk@gmail.com


Dagroetine van die leerders

Oggend

05:45 Opstaanklok

Prefekte kontroleer of almal opgestaan het. Almal staan dadelik op, volg badkamerroetine en trek ten volle (ook skoene en das) aan. Maak drommetjies leeg in groot, swart drom en maak kamers netjies. Badkamer- en kleedroetine klaar, kamers netjies en drommetjies leeg as stilteklok lui.

06:15 Stiltetyd

Alle prefekte hou kontrole. Almal hou stiltetyd. Sit op eie bed en ten volle geklee. Niemand gesels nie – geen selfone tydens stiltetyd nie. Sit regop op jou bed of kniel. Hou kaste en deure oop vir inspeksie.

06:30 Ontbyt

Tree aan in portaal voor eetsaal in volle skooldrag. (Geen tops of pantoffels nie). Staan netjies in rye – absolute stilte. Seuns nie met hande in die sakke nie.

Dogters stap eerste in, gevolg deur die seuns.

Na ontbyt gaan leerders weer na kamers en maak gereed vir skool

06:55 Waarskuwingklok

Verlaat koshuis

NB: Voordat jy jou kamer finaal verlaat, sorg dat waardevolle items toegesluit is en dat kaste gesluit is. Maak vensters toe, skakel ligte en alle ander elektriese apparaat af.

07:00 Almal uit die koshuis

Prefekte aan diens kontroleer gange en maak seker almal is uit.

Middag

14:15 Etensklok

Soos met ontbyt. Almal in volle skooldrag (soos wat jy van skool kom). Tafelhoofde rapporteer aan diensonderwyser indien iemand nie by ete is nie.

Aand

17:30 Etensklok

19:00 Aandgodsdiensklok - Koshuisdeure sluit

19:15 Studieklok

Neem alles wat jy vir die studiesessie nodig het na jou studieplek (soos per studieplan). Niemand sal toegelaat word om tydens studie rond te beweeg of enige iets op ‘n ander plek te gaan haal nie.

Alle selfone word by die diensdoenende prefek ingehandig.

Gedurende die eerste aandstudiesessie mag skootrekenaars met toestemming vir take gebruik word.

Leerders wat in kamers studeer, mag nie op hul beddens sit nie.

20:00 Studiebreuk

Laat etes slegs tydens studiebreuk

20:15 Studieklok

Soos eerste studie – geen rekenaars

21:00 Studie Eindig

Aand - Na studie

Niemand kuier na studie in die voorportaal van die koshuis nie.

21:30

Maak gereed vir laatstudie, loop jou laaste draaie, besoek badkamer.

Nie kuier in kamers.

Soos oggendstilte.

22:00 Ligte Uit

Skakel alle ligte af – prefekte sien toe dat badkamers, sale, portale en gange se ligte afgeskakel is.

Niemand verlaat hul kamers nie, behalwe diegene wat besig is met laatstudie en die badkamer wil gebruik.

Leerders mag eers na 30 minute die badkamer besoek indien nodig.

Minimum studietyd vir laatstudie is 30 minute (Geen selfone).

Laatstudie eindig 22:30

Beweeg saggies na laatstudie toilet toe (indien nodig).

Beweeg direk na jou kamer.

Maak deure saggies oop en toe. Respekteer ander se slaaptyd.


Wasgoedreëlings

  • Die koshuis lewer ‘n wasdiens teen ‘n ekstra fooi per kwartaal
  • Ons beskik oor ‘n goed toegeruste washuis en goed opgeleide personeel wat uitsluitlik in die washuis werk.
  • Wasgoed word op Dinsdagoggend voor ontbyt ingegee (wasgoedlys moet voltooi word) en word weer Dinsdagmiddag terug ontvang.
  • Alle wasgoed moet duidelik gemerk wees met u kind se naam en van.
  • Verkieslik vasgestikte naamstrokies
  • Wasgoed word op eie risiko na die washuis gestuur
  • Droogskoonmaakitems moet asb. nie na washuis gestuur word nie – maak u kind bewus daarvan asb.

Contact Us - Kontakbesonderdhede:

Jan van Riebeeckweg 186 | Oudtshoorn | 6620
044 272 6155
pinehurstk@gmail.com