Oudthoorn High School Academy


Academy

Grade 8 & 9 Compulsory Learning Areas / Graad 8 & 9 Verpligte Leerareas:

 1. Language, Literacy and Communication / Taal, Letterkunde en Kommunikasie
 2. Mathematics / Wiskunde
 3. Human and Social Sciences / Menslike en Sosiale Wetenskappe
 4. Economic and Management Sciences / Besigheidstudies
 5. Life Orientation / Lewensoriëntering
 6. Art and Culture / Kuns en Kultuur
 7. Natural Sciences / Natuurwetenskappe
 8. Technology / Tegnologie

Grade 10 - 12 Compulsory Subjects / Verpligte Vakke:

 1. Afrikaans Home Language or Afrikaans First Additional Language / Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 2. English Home Language or English First Additional Language / Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal
 3. Mathematics or Mathematical Literacy / Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 4. Life Orientation / Lewensoriëntering
Choice Subjects / Keuse Vakke:

 1. * Accounting / Rekeningkunde
  * Geography / Geografie
  * German Second Additional Language / Duits Tweede Addisionele Taal
  * Consumer Studies / Verbruikerstudies
  * Visual Arts / Visuele Kuns

 2. * Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe
  * Business Studies / Besigheidstudies
  * Design / Ontwerp
  * Computer Applications Technology / Rekenaartoepassingstegnologie
  * Music / Musiek
  * Life Sciences / Lewenswetenskappe

 3. * Life Sciences / Lewenswetenskappe
  * Computer Applications Technology / Rekenaartoepassingstegnologie
  * Information Technology / Inligtingstegnologie
  * Engineering Graphics and Design / Ingenieursgrafika en -ontwerp
  * Tourism / Toerisme
  * Business Studies / Besigheidstudies