Oudtshoorn High School


Ons Geskiedenis / Our History

Oudthoorn High School History

Hoërskool Oudtshoorn het sy oorsprong in die voormalige Hoër Seun- en Hoër Meisieskool wat beide meer as 100 jaar gelede in die dorp tot stand gekom het. Hierdie inrigtings het deur die dekades saam met die dorp ontwikkel en duisende jongmense met trots die volwasse lewe ingestuur.

The two schools were amalgamated during 1963 and Oudtshoorn High School has steadfastly extended the beautiful traditions inherited from both. Our ex-pupils have done their alma mater proud in various spheres of public life in South Africa.

'n Ware Struisie … / A true Struisie …

 • het respek vir homself en wys dit in sy voorkoms en gedrag.
 • respects others and does not humiliate or gossip about others.
 • pas sy eie besittings op en respekteer die besittings van ander.
 • respects all forms of authority, in all circumstances.
 • benut elke geleentheid en is betrokke by aktiwiteite.
 • is a balanced person.
 • is lojaal teenoor sy skool en sal nie die skool in die verleentheid stel nie
 • takes responsibility for his own progress.
 • werk vir dit wat hy wil bereik en doen altyd sy bes.
 • is considerate of all people who share his space.
 • weet hoe belangrik die keuses is wat jy maak.
 • is a disciplined person.
 • het altyd ‘n droom en ‘n plan.
Proudly Struisie

Verklaring van missie / Declaration of mission

ONS DOELSTELLINGS IS….

 • Die vestiging van God-geïnspireerde morele beginsels in alle leerders sodat dit hul lewe sal rig;
 • akademiese standaarde van uitnemendheid en effektiewe onderrig, sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik;
 • die kweek van ‘n liefde vir kennis, vaardighede en begrip;
 • die ontwikkeling van manne en vroue tot volwassenes wat uiteindelik betrokke en verantwoordelike burgers sal wees;
 • gesonde en gevestigde dissipline om goeie orde te vestig wat alle leerders sal bevoordeel;
 • die aankweek van sterk leierskap om toekomstige leiers in staat te stel om hul gawe te verwesenlik;
 • die maksimale professionele ontwikkeling van onderrigpersoneel in belang van ons leerders;
 • 'n gewilligheid van almal om betekenisvol en positief aan te pas by transformasie en innovering;
 • die betrokkenheid van elke Struisie by die aktiwiteite van die skool om lojaliteit en trots in die skool te laat blom;
 • die positiewe belangstelling en betrokkenheid van alle ouers by hul kinders en die skool se aktiwiteite;
 • opregte samewerking en ‘n gees van gemoedelikheid en goeie gesindheid tussen ouers, onderrigpersoneel, oudleerders en die breë algemene publiek;
 • die onderhoud, behoud en ontwikkeling van die naam en tradisies van ons skool;
 • die vestiging en behoud van gesonde verhoudinge met ander skole en gemeenskappe;
 • ‘n vaste toewyding aan die voorsiening van ‘n omgewing wat geskik is vir die lewering van kwaliteitonderrig en leer by wyse van:
  • die bevordering van die regte en veiligheid van alle leerders, opvoeders en ouers;
  • die versekering van leerders se verantwoordelikheid vir hul eie dade en gedrag;
  • die verbod op alle vorme van onregverdige diskriminasie en onverdraagsaamheid;
  • uitwissing van alle ontwrigtende en aanstootlike gedrag.